میرزاده:سهم بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی در تولید جهانی علم کشور انکارناپذیر است
دوشنبه 28 تير 1395
 درخشش وکسب مقام نایب قهرمانی تیم بانوان درمسابقات جهانی کاراته سبک سوکیوکوشین با مربیگری دانشجوی واحد تهران مرکزی
سه شنبه 25 آبان 1395
 کسب 16 عنوان کشوری توسط واحد تهران مرکزی در بیست ویکمین جشنواره هنر وادبیات دینی،پژوهشی وفرهنگی قرآن وعترت
شنبه 3 مهر 1395
 درخشش کارمند واحد تهران مرکزی در بیست و یکمین جشنواره هنر، ادبیات و پژوهش دینی و فرهنگی کشور
شنبه 6 شهريور 1395
 دانشجوی واحد تهران مرکزی به عنوان تنها بازیکن خاورمیانه به مسابقات جهانی بازی ها ی رایانه ای PES راه یافت
چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395
 روبات کنترل از راه دور آرین دانشگاه اسلامی واحد تهران مرکزی
روبات کنترل از راه دور آرین
شنبه 19 دى 1394
 ثبت اختراع توسط دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
ثبت اختراع توسط دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چهارشنبه 13 آبان 1394
 کسب عنوان قهرمانی توسط واحد تهران مرکزی در مسابقات سراسری
کسب عنوان قهرمانی توسط واحد تهران مرکزی در مسابقات سراسری
چهارشنبه 13 آبان 1394
  1 - 10  10